Renovation of an Office

  • Status Invitation to competition
  • Year 2020 - 2020
  • Location Athens
  • Collaborators Paris Besinis, Charitini Gritzali, Chaido Kaproulia

Στόχος της προμελέτης είναι η δημιουργία ενός ανοιχτού εργασιακού περιβάλλοντος, που θα ανταποκρίνεται στο μέγεθος της εταιρείας, θα επιλύει λειτουργικά τον υπάρχοντα χώρο και ταυτόχρονα θα στηρίζεται σε ένα τρίπτυχο καθημερινής αλληλεπίδρασης. Λειτουργικά η είσοδος ξεκινά από τον χώρο της αγοράς, συνεχίζει στον χώρο διοίκησης και καταλήγει στα επιμέρους τμήματα εργασίας τα οποία περιστοιχίζουν τον χώρο εστίασης. Ο τελευταίος τοποθετείται σε τέτοια θέση ώστε μέσω μερικών σκαλιών να επεκτείνεται στο γειτονικό δώμα.

Αλληλεπίδραση ανθρώπου και ψηφιακών μέσων: Τόσο το πνεύμα της εποχής όσο και η φύση της ίδιας της εταιρείας συνδιαλέγεται με έναν νέο ψηφιακό κόσμο. Μια δυναμική εμπειρία αυτού του κόσμου μπορεί να παρακολουθήσει τόσο ο εργαζόμενος όσο και ο επισκέπτης, με την είσοδο τους στον χώρο των γραφείων. Μετά από τη reception, μεγάλες επιφάνειες τοίχων επενδύονται ψηφιακά από κινούμενες εικόνες της φύσης και αναδεικνύουν το tag line της εταιρείας. Μία από τις οθόνες αυτές μπορεί να λειτουργήσει επιπλέον ως διαδραστικό φόντο στην περίπτωση μιας παρουσίασης ή ενός event εντός της Αγοράς.

Αλληλεπίδραση ανθρώπου με άνθρωπο: Η διάταξη εργασίας με ανοιχτούς γραφειακούς χώρους όσο και οι ενδιάμεσες ζώνες εστίασης, συνάντησης και δημιουργικής παύσης συμβάλουν στην καλλιέργεια των κοινωνικών δομών της εταιρείας και στην ενδυνάμωση των ανθρωπίνων σχέσεων υπό την κοινή εργασιακή τους στέγη. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στον χώρο εστίασης: επιλέγεται η κεντροβαρική του τοποθέτηση και η έξοδος του στο –κατά ένα μέτρο ψηλότερα- δώμα μέσω μερικών σκαλιών που σχηματίζουν και αναβαθμούς κερκίδας για να κάθεται κανείς. Οι κερκίδες αυτές εκτεινόμενες σε όλο το πλάτος του χώρου, τονίζουν την έξοδο στις νέες φυτεύσεις του βατού δώματος αλλά και επιτρέπουν μια πιο χαλαρή, αμφιθεατρική αλληλεπίδραση προς όσους χρησιμοποιούν τον εσωτερικό χώρο. Μια νησίδα με επιμήκεις αναλογίες επιτρέπει τον σχηματισμό μιας παρέας (σαν σε μοναστηριακά τραπέζια), αποτρέποντας τον «αναγκαστικό» επιμερισμό των εργαζομένων σε επαναλαμβανόμενα τραπέζια. Στα πλαίσια της παραπάνω ατμόσφαιρας, στον χώρο εστίασης προτείνεται η αφαίρεση της ψευδοροφής, την αποκάλυψη και επιμέλεια των μηχανολογικών περασμάτων της οροφής, ώστε το αποτέλεσμα να προσιδιάζει με αστικούς χώρους εστίασης.

Αλληλεπίδραση ανθρώπου και φυσικών στοιχείων: Σε ένα προνομιακό κτίριο που περιστοιχίζεται από δένδρα, με θέα στο Ολυμπιακό στάδιο, η νέα ανοικτή διάταξη γραφείων και η χρήση γυάλινων πετασμάτων για τους λίγους κλειστούς χώρους, επιτρέπουν τη συνεχή εμπειρία του περιβάλλοντα χώρου και την αποφυγή μεγάλων, σκοτεινών διαδρόμων. Η πρόταση ενισχύει τα παραπάνω τοποθετώντας μια εσωτερική ζώνη φύτευσης στο βάθος, πίσω από τη δυτική πρόσοψη που κοιτά προς το Ολυμπιακό στάδιο. Η ζώνη αυτή της φύτευσης αποτελεί όχι μόνο ένα φόντο της διαμήκους κίνησης μέσα στο κτίριο, αλλά και «διπλασιάζει» τη φύτευση που τοποθετούμε εξωτερικά της ίδιας όψης, στο υπάρχον προστέγαστρο. Με το περιμετρικό curtain wall να δίνει διαφάνεια από το ταβάνι μέχρι το πάτωμα, δημιουργείται έτσι η ψευδαίσθηση ενός κήπου όπου το όριο του μέσα «κήπου» και του έξω χάνεται. Αντίστοιχη συνέχεια μέσα και έξω χώρου επιχειρεί η πρόταση στον χώρο εστίασης, όπου γλάστρες φυτών δίνουν στο δώμα μια αίσθηση κήπου. Την αλληλεπίδραση αυτή με τη φύση ανακεφαλαιώνουν και οι οθόνες στην είσοδο των γραφείων: απεικονίζοντας μια φύση σε κίνηση, αναδεικνύουν τον προνομιακό τόπο όπου με τα οχήματα της εταιρίας αποκομίζει κανείς μοναδικές εμπειρίες.

  • Κατάσταση Κλειστός διαγωνισμός
  • Χρονολογία 2020 - 2020
  • Τοποθεσία Αθήνα
  • Συνεργάτες Χαριτίνη Γκρίτζαλη, Χάιδω Καπρούλια, Πάρης Μπεσίνης